Hagens plantskola

Belägen söder om Hjo, är vår specialitet park- och alléträd, framförallt större växter som odlas med större odlingsavstånd. Utöver detta så har vi partihandel av växter.