Om oss

Vi ligger i en god odlingszon, beroende på att plantskolan ligger i anslutning till Vättern. Växterna odlas på en lätt jord, som ger ett finförgrenat rotsystem. Vi odlar även zonmässigt kräsna växter.